POZOR:  Systém vás nezbavuje odpovědnosti za nahuštění pneumatik na správný tlak.
  POZOR:  Systém pouze upozorňuje na nízký tlak v pneumatikách. Systém pneumatiky nedohušťuje.
  POZOR:  Nejezděte na zjevně podhuštěných pneumatikách. Může tím dojít k přehřátí a poškození pneumatiky. Podhuštění zvyšuje spotřebu paliva, zvyšuje opotřebení pneumatik a negativně ovlivňuje možnost bezpečného ovládání vozidla.

  UPOZORNĚNÍ:  Při dohušťování pneumatik neohýbejte a nepoškoďte ventily.
  UPOZORNĚNÍ:  Pneumatiky nechte namontovat řádně vyškoleným technikem.

Systém sledování tlaku v pneumatikách vás upozorní, pokud se změní tlak vzduchu v některé pneumatice. Je to zajištěno pomocí snímačů ABS, které zaznamenají rozdíl v odvalování jednotlivých kol. Pokud se změní obvod, je to známka nízkého tlaku v pneumatice, na informačním displeji se objeví varovná zpráva a rozsvítí se kontrolka zpráv.   Viz   Informační hlášení
Kromě nízkého tlaku v pneumatice nebo poškození pneumatiky se na délce odvalovacího obvodu mohou projevit následující okolnosti:
  • nerovnoměrné zatížení vozidla;
  • používání přívěsného vozíku nebo jízda nahoru a dolů v náklonu;
  • používání sněhových řetězů;
  • jízda na měkkém povrchu, jako je sníh nebo bláto.
Poznámka:   Systém bude stále pracovat správně, ale může mít prodloužený čas zaznamenání změny.
Pokud se na informačním displeji zobrazí varovná zpráva, zkontrolujte při nejbližší příležitosti tlak v pneumatikách a dohustěte jej na doporučenou hodnotu. Viz   . 
Pokud se to stává často, nechte při nejbližší příležitosti zjistit příčinu a zjednejte nápravu.
Opětovné nastavení systému
Poznámka:   Neprovádějte opětovné nastavení za jízdy.
Poznámka:   Opětovné nastavení systému byste měli provést po všech úpravách tlaku v pneumatikách nebo jakékoli výměně pneumatik.
Poznámka:   Zapněte zapalování.
Typ 2 panelu přístrojů
  1. Pomocí multifunkční páky přejděte na 'SET' > T. Pres.
  1. Stiskněte a držte tlačítko SET/RESET, dokud se nezobrazí zpráva Tyre Pressure set (Nastavení tlaku v pneumatikách).
Typ 3 panelu přístrojů
  1. Pomocí multifunkční páky přejděte na 'SET' pro nastavení Tyre Pres.
  1. Stiskněte a držte tlačítko SET/RESET, dokud se nezobrazí zpráva Tyre Pressure set (Nastavení tlaku v pneumatikách).