Polohy spínače osvětlení
Missing Image
AVypnuto
BBoční a koncová světla
CSvětlomety
DPřední světlomety do mlhy
EKoncová světla do mlhy
FParkovací světla
Parkovací světla
  UPOZORNĚNÍ:  Dlouhé používání parkovacích světel může vybít autobaterii.

Vypněte zapalování.
Zamáčkněte ovladač světel dovnitř a otočte jej do polohy F.
Dálková a tlumená světla
Missing Image
Pro přepnutí mezi dálkovými a tlumenými světly přitáhněte páčku úplně k volantu.
Světelná houkačka
Přitáhněte páku lehce k volantu.
Osvětlení příjezdu
Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel k volantu, aby se zapnuly světlomety. Uslyšíte krátký tón. Světlomety automaticky zhasnou po 3 minutách při otevřených dveřích nebo po 30 sekundách po uzavření posledních dveří.
Pokud uzavřete všechny dveře, ale během následujících 30 sekund některé z dveří otevřete, dojde k opětovnému spuštění časovače na 3 minuty.
Osvětlení příjezdu lze zrušit opětovným přitáhnutím páčky směrových světel k volantu nebo zapnutím zapalování.