POZOR:  Při doplňování paliva dejte pozor, aby nedošlo k rozlití zbytku paliva z palivové pistole.
  POZOR:  V blízkosti palivového systému nepoužívejte otevřený oheň nebo zdroje tepla. Palivový systém je pod tlakem. Při netěsnosti palivového systému hrozí nebezpečí zranění.

  UPOZORNĚNÍ:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte plnicí klapku paliva pouze krátce a ze vzdálenosti větší než 200 mm.

Missing Image
  1. Otevřete zcela uzávěr, až zapadne.
Missing Image
Poznámka:   Po zasunutí palivové pistole se v případě zjištění, že je vložena pistole správné velikosti, otevře pružinou držená záklopka. Toto opatření pomáhá zabránit natankování nesprávného paliva.
  1. Palivovou pistoli zasuňte až po první drážku na pistoli A. Udržujte ji v otvoru hrdla pro plnění paliva.
  POZOR:  Pokud tankovací pistole podruhé přeruší dodávku paliva, ukončete tankování. Další palivo zaplní expanzní prostor palivové nádrže, což může vést k přetékání paliva. Rozlité palivo může být pro ostatní účastníky provozu nebezpečné.

Missing Image
ANesprávná poloha
BSprávná poloha
3. Během tankování pistoli nenadzvedávejte. Mohlo by dojít k ovlivnění průtoku paliva a vypnutí tankovací pistole ještě před úplným naplněním nádrže.
Missing Image
4. S pistolí manipulujte pouze ve znázorněné oblasti.
  POZOR:  Doporučujeme vysouvat palivovou pistoli pomalu, aby mohl všechen zbytek paliva vytéct do palivové nádrže. Případně můžete vyčkat 10 sekund a až poté pistoli vytáhnout.
  POZOR:  Během tankování mějte pistoli neustále zcela zasunutou.

Missing Image
5. Mírným nadzvednutím palivovou pistoli vyjměte.
Doplňování paliva z kanystru
Použijte trychtýř, který je umístěn v odkládací schránce.