POZOR:  Neupravujte nastavení palivového systému nebo součástí v systému.
  POZOR:  Nenahrazujte palivový systém nebo jeho součásti díly, které nejsou určeny přímo pro použití s palivem E85.

  UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte olovnatý benzín nebo benzín s přísadami obsahujícími kovové sloučeniny (např. na bázi manganu). Mohou poškodit výfukový systém.
  UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte místo paliva E85 metanol.

Poznámka:   Doporučujeme vám, abyste používali pouze vysoce kvalitní palivo bez dodatečných přísad a prostředků k ošetřování motoru.
Poznámka:   Při použití paliva E85 může být spotřeba paliva vyšší.
Poznámka:   Vaše vozidlo dobře pracuje na bezolovnatý benzín s oktanovým číslem 95 běžně prodávané kvality, ale stejnou ochranu a výkon nabízí pouze vysoce kvalitní palivo E85.
Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 95 oktanů, který splňuje specifikace definované normou EN 228, nebo ekvivalentní. Můžete používat také směs bezolovnatého benzínu a paliva E85.
Dlouhodobé uskladnění
Z důvodu malého množství korozivních příměsí, které mohou být přítomny v palivu E85, doporučujeme, abyste nádrž svého vozidla před dlouhodobým uskladněním naplnili pouze bezolovnatým benzínem s oktanovým číslem 95.