Střešní nosič
  POZOR:  Na vozidla se skládací střechou nemontujte střešní nosič.
  POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
  POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.

  UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální zatížení střechy 75 kilogramů (včetně střešního nosiče).

Zkontrolujte zajištění střešního nosiče a při následujících příležitostech dotahujte jeho úchyty:
 • před jízdou
 • po ujetí 50 km
 • po ujetí každých 1 000 km
Instalace příčných lišt
  POZOR:  Rozložte náklad rovnoměrně na celou plochu tak, aby těžiště bylo co nejníže. Náklad dobře zajistěte před sklouznutím. Nikdy neumísťujte zátěž přímo na povrch střechy.

  UPOZORNĚNÍ:  Před vjezdem do automatické mycí linky odmontujte příčné lišty.

Poznámka:   Boční upevňovací lišty jsou navrženy tak, aby na ně bylo možno namontovat příčné lišty (pro nosiče kol, lyží atd.) z řady příslušenství Ford.
Poznámka:   Před instalací příčných lišt očistěte boční upevňovací lišty vodou a houbou.
Poznámka:   Umístěte příčné lišty podle obrázku.
Missing Image
A95 mm
B800 mm
Missing Image
 1. Vytáhněte rukojeť ven.
 1. Otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček, aby se příčná lišta dostala do kontaktu s ližinou.
Missing Image
Poznámka:   Dejte pozor, aby mezi příčnou lištou a ližinou nebyla mezera (A).
 1. Otočte rukojeť nejméně o 3,5 otáčky.
Missing Image
 1. Zamáčkněte rukojeť dovnitř. Otočením klíče ve směru hodinových ručiček zámek uzamkněte.
 1. Vyjměte klíč.
Přístup k T-drážce
Missing Image
 1. Vytáhněte rukojeť ven.
 1. Sklopte kryt.
 1. Demontujte posuvnou lištu.