Všeobecné informace
Tato převodovka umožňuje také manuální řazení (podobně jako manuální převodovka).
Polohy volicí páky
Missing Image
PParkování
RZpátečka
NNeutrál
DJízda vpřed
MManuální řazení
  POZOR:  Před přesouváním volicí páky stlačte brzdový pedál a držte jej stlačený, dokud nebudete připraveni k jízdě.

Poznámka:   Studený motor má vyšší volnoběžné otáčky. Po zařazení převodu je tím zvýšena snaha vozidla se rozjet.
Pro přesun do polohy zpátečky nebo parkování stiskněte tlačítko na volicí páce.
Poloha volicí páky bude zobrazena na informačním displeji.
Parkování
  POZOR:  Parkování volte, pouze pokud je vozidlo v klidu.
  POZORPřed opuštěním vozidla zatáhněte parkovací brzdu a volicí páku dejte do polohy pro parkování. Ujistěte se, zda je volicí páka v zajištěné poloze.

Poznámka:   Při otevření dveří řidiče zazní v případě, že není zvolena poloha pro parkování, varovný tón.
Poznámka:    etřič baterie varovný zvukový signál po chvíli deaktivuje.
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola a převodovka je zablokována. Pokud je volicí páka v této poloze, můžete nastartovat motor.
Zpátečka
  POZOR:  Zpátečku volte pouze v případě, že je vozidlo v klidu a motor běží na volnoběh.

Neutrál
V této poloze není výkon přenášen na hnaná kola, ale převodovka není zablokována. Pokud je volicí páka v této poloze, můžete nastartovat motor.
Jízda vpřed
Jízdu vpřed volte pro automatické řazení rychlostních stupňů pro jízdu vpřed.
Manuální řazení
Poznámka:   Přeřazení proběhne pouze v případě, že to rychlost vozidla a otáčky motoru umožňují.
Manuální řazení volte pro ruční řazení rychlostních stupňů pro jízdu vpřed. Pro přeřazení dolů zatlačte volicí páku směrem vpřed, pro přeřazení nahoru ji zatáhněte vzad.
  POZOR:  Nedržte volicí páku trvale v poloze nebo +.

Rychlostní stupně je možno přeskakovat opakovaným posouváním volicí páky v krátkých časových intervalech.
Manuální režim také nabízí funkci kickdown. Viz Kickdown
Převodovka automaticky přeřadí dolů, pokud jsou otáčky motoru příliš nízké, nebo přeřadí nahoru, pokud jsou příliš vysoké.
Jízdní režimy
Převodovka volí vhodný rychlostní stupeň podle okolní teploty, stoupání vozovky, zatížení vozidla a požadavku řidiče.
Pokyny pro řízení s automatickou převodovkou
Rozjíždění
  POZOR:  Vozidlo s automatickou převodovkou nelze startovat roztlačováním nebo roztahováním.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje

  1. Uvolněte parkovací brzdu.
  1. Uvolněte pedál brzdy a stlačte pedál plynu.
Zastavování
  1. Uvolněte pedál plynu a stlačte pedál brzdy.
  1. Zatáhněte parkovací brzdu.
Kickdown
Pokud plně stlačíte pedál plynu při volicí páce v poloze pro jízdu vpřed, dojde k zařazení nejnižšího převodu pro optimální výkon. Pokud již není kickdown dále potřeba, uvolněte pedál plynu.
Páka pro nouzové uvolnění z parkovací polohy
Páku použijte pro nouzové uvolnění volicí páky z parkovací polohy v případě elektrického selhání nebo vybité autobaterie.
Missing Image
  UPOZORNĚNÍ:  Při nadzvedání odklápěcího krytu buďte opatrní.

Nadzvedněte odklápěcí kryt středové konzoly vedle volicí páky pomocí malého plochého nástroje.
Missing Image
Pomocí vhodného předmětu stlačte aretační páčku v mezeře a současně vysuňte volicí páku z polohy P.
Poznámka:   Jestliže se opět zvolí poloha P, postup se musí zopakovat.