POZOR:  Před uvedením vozidla do pohybu vždy zkontrolujte, zda je uvolněn zámek volantu.

Vozidla bez bezklíčového startování
Pro aktivaci zámku řízení:
  1. Vyjměte klíč ze spínače zapalování.
  1. Otočte volantem.
Vozidla s bezklíčovým startováním
Poznámka:   Zámek volantu nebude spuštěn, je-li zapnuto zapalování nebo pokud je vozidlo v pohybu.
Vaše vozidlo je vybaveno elektronicky řízeným zámkem volantu. Jeho funkce je automatická.
K aktivaci zámku volantu dojde po krátké době od zaparkování, pokud není pasivní klíč ve vozidle, nebo po uzamknutí vozidla. Viz  Keyless entry . 
Deaktivace zámku volantu
Zapněte zapalování, nebo:
Vozidla s automatickou převodovkou
  • Sešlápněte brzdový pedál.
Vozidla s manuální převodovkou
  • Sešlápněte pedál spojky.