Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Missing Image
AČelní sklo
BProstor pro nohy a čelní sklo
CProstor pro nohy
DÚroveň hlavy a prostor pro nohy
EÚroveň hlavy
FÚroveň hlavy a čelní sklo
Ovladač rozdělení vzduchu můžete nastavit do libovolné polohy mezi symboly.
Ventilátor větrání
Missing Image
AVypnuto
Poznámka:   Pokud vypnete ventilátor, může dojít k zamlžení čelního skla.
Recirkulovaný vzduch
Missing Image  Stisknutím tlačítka se přepíná mezi venkovním a recirkulovaným vzduchem.
Rychlý ohřev interiéru
Missing Image
Větrání
Missing Image
Nastavte ovladač rozvodu vzduchu, rychlost ventilátoru a výdechy vzduchu podle svých požadavků.
Klimatizace
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image  Vypnete-li ventilátor, dojde i k vypnutí klimatizace. Pokud ventilátor znovu zapnete, klimatizace se opět automaticky zapne.
Chlazení venkovním vzduchem
Missing Image
Rychlé ochlazení interiéru
Missing Image
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Poznámka:   Zapněte klimatizaci, abyste urychlili odmlžování čelního skla a bočního okna.
Poznámka:   Zapněte vytápění na maximum, abyste urychlili odmrazování čelního skla a bočního okna.
Missing Image
Ujistěte se, že je zapnutý ventilátor a klimatizace. Kontrolka ve spínači během odmrazování a odmlžování svítí.
Pokud přesunete ovládání rozvodu vzduchu do jiné polohy než A, A/C zůstane zapnuta.
Pokud je ovladač rozdělení vzduchu v poloze A, je možné klimatizaci i recirkulaci vzduchu zapínat a vypínat.
Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken. Viz  Heated Windows and Mirrors . 
Poznámka:   Pro odmrazení nebo odmlžení bočních oken nastavte druhou řadu výdechů vzduchu do polohy odmrazování a odmlžování. Viz  Air Vents . 
Snížení vlhkosti vzduchu v interiéru
Missing Image