Celkový pohled na přístrojovou desku
Řízení na levé straně
Missing Image
Řízení na pravé straně
Missing Image
ASpínač světel.   Viz   Osvětlení
BOvladač nastavení sklonu světlometů.   Viz   Osvětlení
CMultifunkční páka:   Viz   Informační displeje
  Viz   Osvětlení
DPanel přístrojů.   Viz   Přístrojový panel
EHoukačka.   Viz   Volant
FPáčka stěrače.   Viz   Stěrače a ostřikovače
GVětrací průduchy.   Viz   Regulace klimatu
HSpínač výstražných světel.   Viz   Osvětlení
IAudio a navigační jednotka. Viz příslušná příručka.
JRegulace klimatu.   Viz   Regulace klimatu
KKontrolka deaktivace airbagu (všechna vozidla kromě kabrioletu). Viz  Occupant protection . 
LSpínač vyhřívání skla zadního okna.   Viz   Regulace klimatu
MStartovací tlačítko.   Viz   Startování bez klíče
NSpínač vyhřívání čelního skla.   Viz   Regulace klimatu
OSpínač stahovací střechy (kabriolet).   Viz   Stahovací střecha
OSpínač systému stability jízdy (ESP) (Focus ST a Focus RS). Viz  Using stability control . 
OSpínač startování a vypnutí motoru Viz  Using start-stop . 
PSpínač vyhřívání předního sedadla.   Viz   Sedadla
QSpínač zapalování.   Viz   Nastartování a zastavení motoru
RNastavení polohy volantu.   Viz   Volant
SSpínače tempomatu.   Viz   Tempomat
TOvládání audiosystému.   Viz   Volant
UStmívač osvětlení přístrojů.   Viz   Funkce zajišťující pohodlí
Airbag
Missing Image
  POZOR:  Abyste předešli riziku vážného nebo dokonce smrtelného úrazu, nikdy na předním sedadle nepoužívejte dětskou autosedačku obrácenou dozadu, pokud není deaktivován airbag.

Otvírání bez klíčku
Missing Image
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí.
Odemykání vozidla
Missing Image
Zatáhněte za kteroukoli kliku dveří a dojde k odemknutí všech dveří včetně víka zavazadlového prostoru a deaktivaci alarmu.
Zamykání vozidla
Missing ImageMissing Image
Zamykací tlačítka jsou umístěna na každých předních dveřích a na víku zavazadlového prostoru.
Nastavení volantu
  POZOR:  Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Při navracení páky do její původní polohy se ujistěte, že jste páku plně dotáhli.

Automatické stírání
Missing Image
ANízká citlivost
BZapnuto
CVysoká citlivost
Automatická světla
Missing Image
Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.
Elektrické ovládání oken
Pokud je otevřeno pouze jedno okno a ozývá se hlasitý zvuk proudění vzduchu nebo klepavý zvuk, mírně otevřete protější okno.
Elektricky sklápěná zrcátka
Missing Image
Pro sklopení a odklopení zrcátek stiskněte spínač.
Manuální regulace klimatu
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Missing Image
Rychlé vytápění interiéru
Missing Image
Rychlé ochlazení interiéru
Missing Image
Viz  Manual climate control . 
Automatická regulace klimatu
Missing Image
AOdmrazování/odmlžování čelního skla
BPřepnutí mezi zapnutým a vypnutým režimem mono
CKlimatizace VYPNUTA
DRecirkulovaný vzduch
EKlimatizace ZAPNUTA
Doporučená nastavení: AUTO, 22 ºC
Manuálně stavitelná sedadla
Sklápění opěradel vpřed - 3dveřová vozidla
Missing Image
 1. Pro uvolnění opěradla zatáhněte za zajišťovací páčku 1.
Poznámka:   Nedržte zajišťovací páku.
 1. Zatlačte opěradlo vpřed, až se zajistí ve sklopené poloze 2.
 1. Tlačte na opěradlo, aby se sedadlo posunulo vpřed 3.
Sklápění opěradel vpřed – Focus RS
Missing Image
 1. Pro uvolnění opěradla zatáhněte za zajišťovací páčku.
Poznámka:   Nedržte zajišťovací páku.
 1. Zatlačte opěradlo vpřed, až se zajistí ve sklopené poloze.
 1. Zatáhněte za zajišťovací páčku a posuňte sedadlo dopředu.
Navrácení opěradla do sedací polohy - 3dveřová vozidla
Missing Image
  POZOR:  Neumísťujte za opěradlo žádné předměty, které by mohly bránit zachycení v zámku sedadla.

 1. Posuňte sedadlo dozadu 1 až na doraz (poloha v paměti) nebo požadovanou sedací polohu více vpředu.
 1. Pro uvolnění opěradla zatáhněte za zajišťovací páčku 2.
 1. Postavte opěradlo zpět 3, až se zajistí s výrazným cvaknutím.
Navrácení opěradla do sedací polohy – Focus RS
Missing Image
  POZOR:  Neumísťujte za opěradlo žádné předměty, které by mohly bránit zachycení v zámku sedadla.

 1. Zatáhněte za zajišťovací páčku a posuňte sedadlo dozadu až nadoraz nebo do požadované sedací polohy více vpředu.
 1. Pro uvolnění opěradla zatáhněte za zajišťovací páčku.
 1. Postavte opěradlo zpět, až se zajistí s výrazným cvaknutím.
8/10směrová sedadla Recaro - Focus ST
Missing Image
Každé zatažení nebo stisknutí o trochu zvedne nebo sníží úhel sedáku.
Kožená sedadla Recaro - Focus ST
Missing Image
Pro nastavení délky sedáku stiskněte zajišťovací páku pod prodlužovacím dílem sedáku a posuňte prodlužovací díl vpřed nebo vzad.
Volnoběžné otáčky motoru po nastartování
Bezprostředně po studeném startu motoru mohou být volnoběžné otáčky motoru vyšší než obvykle.
Bezklíčové startování
Missing Image
Stiskněte startovací tlačítko.
Filtr vznětových částic (DPF)
  POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Při regeneračním procesu ve filtru DPF vznikají velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace filtru DPF, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Vzniká tím potenciální nebezpečí požáru.

Viz  Diesel particulate filter (DPF) . 
Startování a vypínání motoru
Systém snižuje spotřebu paliva a emise CO2 vypínáním motoru při nečinnosti vozidla, například při stání před křižovatkou.
Viz  Start-stop . 
Režim Eco
Průběžným sledováním charakteristiky řazení, předvídáním dopravní situace a rychlosti na dálnicích a volných silnicích systém pomáhá řidiči jezdit úsporněji.
Viz  Eco mode . 
Uzávěr plnicího hrdla paliva
Missing Image
Pro otevření víka jej stiskněte. Otevřete zcela uzávěr, až zapadne.
Missing Image
Vsuňte palivovou pistoli až po první drážku na pistoli. Udržujte ji v otvoru hrdla pro plnění paliva.
  POZOR:  Doporučujeme vám před vyjmutím palivové pistole nejméně 10 sekund vyčkat, aby veškerý zbytek paliva vytekl do palivové nádrže.

Missing Image
Mírným nadzvednutím palivovou pistoli vyjměte.
Manuální převodovka
Řazení zpátečky
U některých vozidel může být nezbytné zvednout při řazení zpátečky objímku.
Missing Image
Viz  Transmission . 
Automatická převodovka
Poznámka:   Při startování motoru musíte sešlápnout pedál brzdy a stisknout tlačítko volicí páky, než budete moci volicí páku přesunout z parkovací polohy P.
Viz  Transmission . 
Otvírání kapoty
Poznámka:   U vozidel vybavených bezklíčovým systémem použijte náhradní klíč.
Viz  Opening and closing the bonnet . 
  Viz   Bezklíčový systém