POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
  POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.
  POZOR:  V případě, že jsou na vašem vozidle namontovány xenonové světlomety, doporučujeme vám svěřit výměnu žárovek vašemu prodejci. Hrozí nebezpečí zranění v důsledku vysokého napětí.

  UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
  UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek

Poznámka:   Pro výměnu žárovek světlometu, žárovky boční svítilny nebo žárovky předního ukazatele směru je nutné demontovat celý světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Poznámka:   Pro výměnu žárovek brzdového nebo koncového světla nebo zadního ukazatele směru je nutné demontovat zadní svítilnu.   Viz   Demontování koncového světla
Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Tlumené světlo světlometu
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Vyměňte žárovku.
Světlomety - dálková světla
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Vyměňte žárovku.
Boční svítilny
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
 1. Vyjměte žárovku a držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední směrová světla
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Přední světlomety do mlhy
Poznámka:   U vozidel Focus ST a Focus RS se obraťte na svého prodejce.
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
Všechna vozidla kromě Focus ST a Focus RS
Missing Image
 1. Pomocí vhodného nástroje demontujte kryt.
 1. Demontujte šrouby.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Boční ukazatele
Missing Image
 1. Skloňte zrcátko co nejvíce dolů. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu.
 1. Sejměte kryt.
Missing Image
 1. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu. Vyjměte žárovku a držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Přibližovací svítilny
Missing Image
 1. Natočte sklo zrcátka co nejvíce dovnitř. Pomocí vhodného nástroje uvolněte upevňovací sponu.
Missing Image
 1. Demontujte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Zadní svítilny – kromě kabrioletu
Poznámka:   Vozidla nemusejí mít koncové svítilny, pokud mají namontovány panely s LED diodami. Desky s LED diodami jsou neopravitelné, v případě jejich selhání se obraťte na svého prodejce.
3dveřová a 5dveřová vozidla
Missing Image
AKontrolka ukazatele směru
BBrzdová a koncová svítilna
 1. Demontujte zadní svítilnu.   Viz   Demontování koncového světla
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Koncové světlo do mlhy, zpětný světlomet
Missing Image
 1. Opatrně demontujte svítilnu.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
4dveřový
Missing ImageMissing Image
ABrzdová svítilna
BZpětný světlomet
CKontrolka ukazatele směru
DSvítilna do mlhy, koncová svítilna
 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru.
 1. Demontujte upevňovací spony panelu obložení a demontujte panel obložení.
 1. Uvolněte držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Kombi
Missing Image
ABrzdová a koncová svítilna
BKontrolka ukazatele směru
CZpětný světlomet a svítilna do mlhy
 1. Demontujte zadní svítilnu.   Viz   Demontování koncového světla
 1. Demontujte šroub a následně držák žárovky.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Zadní svítilny - kabriolet
Poznámka:   Vozidla nemusejí mít koncové svítilny, pokud mají namontovány panely s LED diodami. Desky s LED diodami jsou neopravitelné, v případě jejich selhání se obraťte na svého prodejce.
Brzdová světla
 1. Demontujte zadní svítilnu.   Viz   Demontování koncového světla
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Zadní směrové svítilny
 1. Demontujte zadní svítilnu.   Viz   Demontování koncového světla
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Koncové svítilny
 1. Demontujte zadní svítilnu.   Viz   Demontování koncového světla
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Koncová světla do mlhy
 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Otevřete panel obložení.
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Zpětné světlomety
 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Otevřete panel obložení.
Missing Image
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Střední brzdové světlo
3dveřové, 5dveřové a kombi
Missing Image
 1. Demontujte šrouby.
 1. Demontujte svítilnu.
Missing Image
 1. Uvolněte držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
4dveřový
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte držák žárovky.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Kabriolet
 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Demontujte obložení víka zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte držák žárovky.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna osvětlení zavazadlového prostoru
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Demontujte šrouby.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Vozidla s obvodovým alarmem
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyjměte čočku.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Vozidla s poplašným zařízením první kategorie
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyjměte čočku.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Přední čtecí svítilny
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Missing Image
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilny zrcátek ve slunečních clonách
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.