Typ 1
Missing Image
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
EInformační displej
Typ 2 a 3
Missing Image
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
EInformační displej
Focus ST a Focus RS
Missing Image
AUkazatel teploty oleje
BUkazatel tlaku turbodmychadla
CUkazatel tlaku oleje
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Všechna vozidla
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
  UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Jestliže ukazatel přejde do červené sekce, motor se přehřívá. Vypněte motor i zapalování a po vychladnutí motoru zjistěte příčinu přehřátí.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
Ukazatel teploty oleje
Zobrazuje teplotu oleje v motoru.
Při normální provozní teplotě zůstává ukazatel ve střední oblasti.
Jestliže ukazatel přejde do červené oblasti, motor se přehřívá. Jakmile je to z hlediska bezpečnosti možné, snižte otáčky motoru a umožněte motoru vychladnout. Pokud budete pokračovat v jízdě s vysokými otáčkami motoru a ukazatelem v červené oblasti, dojde k automatickému snížení otáček, aby nedošlo k poškození motoru.
Ukazatel tlaku turbodmychadla
Zobrazuje tlak vzduchu vytvořený turbodmychadlem v sacím potrubí.
Ukazatel tlaku oleje
  POZOR:  Při jízdě s ukazatelem tlaku oleje trvale v červené oblasti může dojít k poškození motoru.

Poznámka:   Je-li motor studený, může se tlak oleje blížit k 500 kPa (5 bar). To je normální. Po ohřátí motoru tlak oleje klesne.
Tento ukazatel tlaku oleje zobrazuje tlak do 500 kPa (5 bar), jde o maximální doporučený bezpečný tlak.
Při normální jízdě tlak oleje kolísá v závislosti na otáčkách motoru, roste při jejich zvyšování a klesá při jejich snižování.
Pokud tlak oleje klesne pod oblast běžných hodnot, ukazatel klesne do červené oblasti a rozsvítí se varovná kontrolka tlaku oleje na panelu přístrojů. Zastavte vozidlo, jakmile to bude možno bezpečně provést, a ihned vypněte motor. Zkontrolujte množství oleje a v případě potřeby jej doplňte.   Viz   Kontrola motorového oleje
Ukazatel paliva
Šipka vedle symbolu palivového čerpadla označuje, na které straně vozidla je plnicí hrdlo palivové nádrže.