Všechna vozidla
  POZOR:  Nepoužívejte potahy na sedačky, pokud nejsou speciálně navrženy pro použití na sedačkách vybavených bočními airbagy. Tyto potahy sedadel musí být instalovány řádně vyškolenými techniky.
  POZOR:  Nenastavujte sedadla za jízdy.

Posouvání sedadel dopředu a dozadu
Missing Image
Zatáhněte za uvolňovací páčku. Zacloumejte sedadlem, aby bezpečně zapadlo do úchytů.
Nastavení bederní opěrky
Missing Image
Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Každým zatáhnutím nebo stlačením páčky se sedadlo zvýší nebo sníží o malou vzdálenost.
Nastavení sklonu opěradla
Missing Image
Jsou-li sedadla posunuta zcela dopředu, opěradla je možno úplně sklopit.