Missing Image
Vyprazdňuje se vytáhnutím celého popelníku.
Missing Image
Otvírá se zatáhnutím za víko.
Při vyprazdňování jemně táhněte za víko a vyjměte celý popelník.