Přední ukládací prostor
Missing Image
  POZOR:  Nikdy nejezděte s otevřeným víkem ukládacího prostoru. Bránilo by vám to ve výhledu čelním sklem. Před rozjezdem se vždy ujistěte, že víko je bezpečně zachyceno.

Poznámka:   Do předního ukládacího prostoru neukládejte předměty a kapaliny citlivé na teplo.
Otvírá se vytažením. Zavírá se zatlačením víka dolů, až zaklapne.
Ukládací prostor středové konzoly
Missing ImageMissing Image
Zadní ukládací prostor
Missing Image