Studený/horký motor
Sešlápněte spojkový pedál, aniž byste se dotkli plynového pedálu.
Missing Image  Otočte klíček do polohy II a ujistěte se, že se rozsvítila kontrolka žhavicích svíček.
Než začnete startovat motor, počkejte, až kontrolka zhasne, a pak roztáčejte motor bez přestávky, dokud nenaskočí.
Jestliže se motor nerozběhne, opakujte celý postup startování.
Při nízkých teplotách pod -15 ºC může být nezbytné zapnout startér až na 30 sekund. Pokud takové podmínky trvají delší dobu, doporučujeme používat ohřívač bloku motoru.
Vozidla s bezklíčovým systémem
Missing Image
Vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:   Nesešlápnete-li pedál spojky, zobrazí se na informačním displeji zpráva.
Sešlápněte pedál spojky.
Vozidla s automatickou převodovkou
Poznámka:   Nesešlápnete-li brzdový pedál, zobrazí se na informačním displeji zpráva.
Sešlápněte brzdový pedál.
Všechna vozidla
Zatlačte spínač zapalování dovnitř a otočte jej do polohy zapnutí zapalování a startování motoru.
Jakmile systém rozpozná pasivní klíč, motor je možno nastartovat. Není-li zjištěn pasivní klíč, zobrazí se na informačním displeji PASSIVE KEY NOT DETECTED (nezjištěn pasivní klíč).
Startování motoru náhradním klíčem
Missing Image
Sestavte náhradní klíč.   Viz   Bezklíčový systém
Vložte náhradní klíč do spínače zapalování.
Zatlačte spínač zapalování dovnitř a otočte jej do polohy zapnutí zapalování a startování motoru.