Provozní vůle při manipulaci se skládací střechou
Missing Image
A2050 milimetrů (80,7 palce)
B190 milimetrů (7,5 palce)
  POZOR:  Před skládáním a rozkládáním střechy se ujistěte, že v prostoru mechanizmu stahování střechy, rámu čelního okna, dveří a zadních čtvrt oken není žádná překážka.
  POZOR:  Prostor kolem ochranných rámů musí být rovněž bez překážek.

  UPOZORNĚNÍ:  Neskládejte a nerozkládejte střechu při teplotách pod -5 °C.
  UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, že je oddělovací přepážka zavazadel správně vytažena a umístěna.
  UPOZORNĚNÍ:  Nesnažte se OTEVÍRAT skládací střechu ručně. Mohlo by dojít k poškození mechanizmu táhloví.
  UPOZORNĚNÍ:  Skládací střechu nečistěte vysokotlakým proudem.

Poznámka:   Pokud je vozidlo v pohybu, nelze skládací střechu otevřít.
Poznámka:   Skládací střecha se zajistí a odjistí automaticky.
Poznámka:   Přední a zadní boční okna se pohybují automaticky.
  1. Vytáhněte zplna oddělovací přepážku zavazadel.
  1. Zapněte zapalování do polohy II.
Missing Image
Poznámka:   Pokud budete držet spínač skládací střechy zmačknutý i po plném otevření skládací střechy, pak se přední a zadní boční okna automaticky vrátí do plně uzavřené polohy.
  1. Stiskněte a držte spínač skládací střechy, dokud se skládací střecha plně neotevře. Bude slyšet tón‎.
Přepážka zavazadlového prostoru
  UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte jakékoli předměty na nebo kolem oddělovací přepážky zavazadel. Mohlo by tím dojít k poškození oddělovací přepážky zavazadel nebo skládací střechy.
  UPOZORNĚNÍ:  Neukládejte nadměrné věci pod oddělovací přepážku zavazadel. Mohlo by dojít k poškození skládací střechy.

Poznámka:   Oddělovací přepážka zavazadel brání pohybu zavazadel do prostoru ukládání skládací střechy.
Poznámka:   Skládací střecha se neotevře, dokud se oddělovací přepážka zavazadel plně nevytáhne.
Missing Image
  1. Vytáhněte oddělovací přepážku zavazadel.
  1. Zasuňte západky do vedení na obou stranách prostor pro zavazadla, aby se sepnul spínač dorazu.
Deflektor vzduchu
  POZOR:  Nedovolte pasažérům cestovat vzadu vozidla při instalovaném deflektoru vzduchu.

  UPOZORNĚNÍ:  Pokud je namontován deflektor vzduchu, neposunujte přední sedadla plně vzad.
  UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte jakékoli předměty na deflektor vzduchu.
  UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte velké předměty pod deflektor vzduchu.
  UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte předměty volně pod deflektor vzduchu.

Missing Image
  1. Otevřete deflektor vzduchu.
Missing Image
  1. Postavte deflektor vzduchu ze sklopené polohy.
Missing Image
  1. Do otvoru zadních bezpečnostních pásů namontujte podpory.
Missing Image
  1. Zatáhněte páky dozadu proti tlaku pružiny a uvolněte je, aby zapadli do západek.