Poznámka:   Pokud je vozidlo v pohybu, nelze skládací střechu zavřít.
Poznámka:   Přední boční okna a zadní čtvrt okna se uzavřou automaticky.
 1. Zapněte zapalování do polohy II.
 1. Stiskněte a podržte spínač skládací střechy, dokud se skládací střecha zcela neuzavře. Bude slyšet tón‎.
Manuální zavírání skládací střechy
  POZOR:  Při zavírání skládací střechy jsou potřeba dva lidé, každý na jedné straně. Se skládací střechou je nutné pohybovat stejnoměrně.
  POZOR:  Nejezděte, pokud nejsou zapadlé zajišťovací páky prostor pro zavazadla.

 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Demontujte zátku obložení stropu skládací střechy.
Missing Image
 1. Nástrčným šestihranným klíčem odblokujte zajišťovací páky skládací střechy.
Missing Image
 1. Na obou stranách částečně stáhněte těsnění zavazadlového prostoru.
 1. Na obou stranách demontujte upevňovací sponu koberce zavazadlového prostoru.
 1. Na obou stranách trochu odtáhněte koberec zavazadlového prostoru stranou.
Missing Image
 1. Pro uvolnění skládací střechy zatáhněte na obou stranách za uvolňovací kabely zajišťovací páky víka zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Otevřete víko zavazadlového prostoru.
Missing Image
Poznámka:   Kryt zavazadlového prostoru se zvedne se skládací střechou.
 1. Zavřete skládací střechu.
Missing Image
 1. Nástrčným šestihranným klíčem zajistěte zajišťovací páky skládací střechy.
 1. Namontujte zátku obložení stropu skládací střechy.
Missing Image
 1. Spusťte víko zavazadlového prostoru.
 1. Otevřete zezadu víko zavazadlového prostoru.
Missing Image
 1. Zajistěte zajišťovací páky víka zavazadlového prostoru.
 1. Na obou stranách namontujte zpět koberec zavazadlového prostoru.
 1. Na obou stranách namontujte upevňovací sponu koberce zavazadlového prostoru.
 1. Na obou stranách namontujte zpět těsnění zavazadlového prostoru.
 1. Zavřete víko zavazadlového prostoru.