3dveřová, 4dveřová a 5dveřová vozidla
Missing Image
Je umístěn v zavazadlovém prostoru.
Kombi
Je umístěn v prostoru prohlubně náhradního kola.