Umístění tažného oka
Tažné oko se vždy musí vozit ve vozidle.
Všechny modely mimo Focus ST a Focus RS
Našroubujte tažné oko, které je umístěno v prohlubni náhradního kola.
Focus ST a Focus RS
Je umístěn v zavazadlovém prostoru.
Montáž tažného oka
  UPOZORNĚNÍ:  Šroubovací tažné oko má levý závit. Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček. Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo.

Poznámka:   U vozidel s tažným zařízením nelze na zádi vozidla namontovat tažné oko. Pro tažení vozidla použijte tažné zařízení.
Přední tažné oko
Missing Image
Zadní tažné oko
Missing Image
Zasuňte vhodný předmět do otvoru na dolní straně krytu a odpačte kryt.
Namontujte tažné oko.