Všechna vozidla
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.
  POZOR:  Posilovač brzd a čerpadlo posilovače řízení s vypnutým motorem nefungují. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

  UPOZORNĚNÍ:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
  UPOZORNĚNÍ:  Na předním tažném oku nepoužívejte tuhou tažnou tyč.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule bez trhání taženým vozidlem.
Vozidla s automatickou převodovkou
  UPOZORNĚNÍ:  Vozidlo v nouzi netáhněte rychlostí vyšší než 50 km/h, nebo dále než 50 km. U vozidel vybavených převodovkou 6DCT450 netáhněte vozidlo rychleji než 30 km/h.
  UPOZORNĚNÍ:  Pokud je třeba překročit uvedenou vzdálenost nebo rychlost, je nutné nadzvednout hnaná kola, aby nebyla v kontaktu s vozovkou.
  UPOZORNĚNÍ:  V případě mechanické závady na automatické převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.
  UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidlem necouvejte.
  UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidla zvolte neutrál.