POZOR   POZOR:  Elektrický systém svého vozidla žádným způsobem neupravujte. Opravy elektrického systému, výměnu relé a pojistek pro vysoké proudy přenechte vyškolených technikům.
POZOR   POZOR:  Před výměnou pojistky vypněte zapalování a všechna elektrická zařízení.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vadnou pojistku nahrazujte vždy novou pojistkou stejné hodnoty.

Poznámka:   Spálenou pojistku poznáte podle přerušeného vlákna.
Poznámka:   Veškeré pojistky, kromě vysokonapěťových pojistek, se instalují zasunutím.