Airbagy
POZOR   POZOR:  Žádným způsobem neupravujte přední část vozidla. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit odpálení airbagů.
POZOR   POZOR:  Původní text podle ECE R94.01: Vážné nebezpečí! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
POZOR   POZOR:  Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás vás udrží v poloze, ve které je dosaženo optimální účinnosti airbagu, pouze v případě, že je řádně zapnutý.   Viz   Sezení ve správné poloze
POZOR   POZOR:  Opravy volantu, sloupku řízení, sedadel, airbagů a bezpečnostních pásů vždy svěřte vyškoleným odborníkům.
POZOR   POZOR:  Do prostoru před airbagy neumísťujte žádné překážky. Nepřipevňujte nic na kryty airbagů nebo nad ně.
POZOR   POZOR:  Do prostoru, kde jsou namontovány airbagy, nezapichujte ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození a nepříznivému ovlivnění odpálení airbagu.
POZOR   POZOR:  Na sedadla používejte pouze potahy určené pro sedadla s bočními airbagy. Namontovat je musí vyškolení technici.

Poznámka:   Při odpálení airbagu uslyšíte hlasitý výbuch a vyvalí se oblak neškodného prachu. To je normální.
Poznámka:   Přední airbag spolujezdce chrání oba cestující na předním dvojitém sedadle.
Poznámka:   Kryty airbagů otírejte pouze vlhkou látkou.
Airbagy řidiče a spolujezdce
Image Shown Without Description
Airbagy řidiče a spolujezdce se odpálí při vážné čelní srážce nebo srážce, která je zleva nebo zprava do úhlu 30 stupňů. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy a při kontaktu s cestujícím se vyfukují, a brzdí tak pohyb těla vpřed. Při menších čelních srážkách, převrácení, nárazu zezadu nebo ze strany k odpálení airbagu řidiče a spolujezdce nedojde.
Boční airbagy
Image Shown Without Description
Boční airbary jsou vestavěny do opěradel předních sedadel. Přítomnost bočních airbagů je označena štítkem.
K odpálení bočních airbagů dojde při vážném bočním nárazu. K odpálení dojde pouze u airbagů na straně, na kterou směřuje náraz. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy, při kontaktu s cestujícími se vyfukují, a chrání tak oblast hlavy a hrudníku. Při menších bočních srážkách, převrácení a nárazu zepředu nebo zezadu k odpálení bočních airbagů nedojde.
Bezpečnostní pásy
POZOR   POZOR:  Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Pouze správně použitý bezpečnostní pás vás udrží v optimální poloze.   Viz   Sezení ve správné poloze
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás používejte pouze pro jednu osobu.
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pás zapínejte vždy pouze do jeho příslušné přezky.
POZOR   POZOR:  Nepoužívejte bezpečnostní pás, který je uvolněný nebo překroucený.
POZOR   POZOR:  Nenoste tlusté oděvy. Pro dosažení optimálního účinku musí bezpečnostní pás pevně obepínat tělo.
POZOR   POZOR:  Ramenní popruh bezpečnostního pásu věďte přes střed ramena a bederním pásem pevně obepněte boky.

Předepínač bezpečnostního pásu obsahuje menší množství výbušné směsi než airbagy. Při menším nárazu může dojít pouze k odpálení předepínače bezpečnostního pásu.
Stav po srážce
POZOR   POZOR:  Bezpečnostní pásy vystavené napětí v důsledku nehody by měly být vyměněny a kotevní body by měly být zkontrolovány řádně vyškoleným technikem.