Bezpečnostní pás předního sedadla
Missing Image
Bezpečnostní pás zadního sedadla
Missing Image
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že pás hladce prochází vodicí lištou.