Bezpečnostní pás předního sedadla
Image Shown Without Description
Bezpečnostní pás zadního sedadla
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že pás hladce prochází vodicí lištou.