POZOR   POZOR:  Abyste předešli riziku vážného nebo dokonce smrtelného úrazu, NIKDY na předním sedadle nepoužívejte dětskou autosedačku obrácenou dozadu, pokud není DEAKTIVOVÁN airbag.

Image Shown Without Description
Vypínač na klíč a kontrolka deaktivace airbagu jsou umístěny na přístrojovém panelu.
Pokud se kontrolka deaktivace airbagu na panelu přístrojů rozsvěcuje přerušovaně, je to známka závady. Nepoužívejte dětský zádržný prostředek na předním sedadle. Nechte systém pro vlastní bezpečnost zkontrolovat náležitě vyškoleným technikem.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Deaktivace airbagu spolujezdce
Image Shown Without Description
Chcete-li na předním sedadle používat dětskou autosedačku, přesvědčte se, je-li spínač na klíč otočen do polohy A.
Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce.   Viz   Jedním pohledem
Aktivace airbagu spolujezdce
POZOR   POZOR:  Pro zajištění řádné funkce zádržného systému pro dospělé dbejte, aby byl airbag AKTIVOVÁN.

Po odstranění dětské autosedačky z předního sedadla nezapomeňte otočit spínačem na klíč do polohy B.