Pro vozidlo je možné naprogramovat maximálně osm dálkových ovladačů (včetně ovladačů dodaných s vozidlem). Pro postup se obraťte na svého prodejce.