Dvojité uzamknutí
POZOR   POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla osoby nebo zvířata. Pokud dveře dvojitě zamknete, nebudete je schopni zevnitř odemknout.

Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř. Dveře můžete dvojitě zamknout pouze tehdy, jsou-li všechny zavřené. Pokud se pokusíte aktivovat dvojité uzamčení při otevřených dveřích, může krátce zaznít houkačka a zámky se zamknou a znovu odemknou. Zámky dveří se vrátí do své předchozí polohy.
Pokud jste úspěšně aktivovali dvojité uzamčení, ukazatele směru dvakrát bliknou. Pokud je zapnuta výstražná funkce ukazatelů směru, ukazatele směru dvakrát dlouze bliknou.
Zamykání a odemykání dveří klíčkem
Image Shown Without Description
AOdemknout
BZamknout
Dvojité zamykání dveří klíčkem
Pro aktivaci dvojitého uzamčení dveří otočte klíčem do polohy pro odemčení a následně do polohy pro uzamčení.
Zamykání a odemykání dveří dálkovým ovládáním
Image Shown Without Description
AZamknout
BOdemknout
CZamknout nákladový prostor
Jednou stiskněte příslušné tlačítko.
Dvojité zamykání dveří dálkovým ovládáním
Stiskněte dvakrát tlačítko zamykání.
Zamykání a odemykání dveří pomocí klik
Přední dveře
Image Shown Without Description
ABílá značka
BZamknout
COdemknout
Pokud je bílá značka vidět, jsou dveře zamčené.
Zadní dveře
Image Shown Without Description
AOdemknout nebo otevřít
BZamknout
CBílá značka
Pokud je bílá značka vidět, jsou dveře zamčené.
Posuvné dveře
Image Shown Without Description
AVan a Kombi
BMikrobus
CZamknout
DOdemknout
Dvojité zadní dveře
Image Shown Without Description
AZvenku
BZevnitř
Image Shown Without Description
Zadní výklopné dveře
Image Shown Without Description
AZvenku
BZevnitř
Přístup k uvolňovacímu tlačítku je skrz otvor ve spodní části zadních výklopných dveří.
Zamykání přibouchnutím
Poznámka:   Nezapomeňte si ve vozidle klíče.
Poznámka:   Pokud se pokusíte uzamknout dveře, pokud jsou ještě otevřené, může krátce zaznít houkačka.
Zamykání přibouchnutím umožňuje zamknout otevřené dveře bez použítí klíče nebo dálkového ovladače. Dveře se uzamknou po jejich zavření.
Automatické uzamčení
Vozidlo je vybaveno funkcí automatického uzamčení dveří, když rychlost překročí 8 km/h. Na vyžádání může váš prodejce tuto funkci zapnout či vypnout. Je-li funkce zapnuta a vy chcete odemknout zadní nebo boční nákladové dveře, vypněte zapalování a použijte klíč nebo dálkové ovládání.
Zpětné automatické uzamčení
Dveře se automaticky znovu zamknou, pokud neotevřete některé dveře do 45 sekund od odemknutí dveří dálkovým ovládáním. Dveře se zamknou a alarm se vrátí do předchozího stavu.
Jednoduché odemčení
Poznámka:   Po odemčení dveří jednou bliknou ukazatele směru.
Při povolení jsou k dispozici následující možnosti:
K odemčení všech dveří dojde, pokud:
 • zatáhnete za některou z vnitřních klik (pokud nejsou dveře dvojitě uzamčeny),
 • otočíte klíčem v některém z dveřních zámků,
 • jednou stisknete odemykací tlačítko na dálkovém ovladači,
 • jednou stisknete odemykací tlačítko zavazadlového prostoru na dálkovém ovladači (podvozek s kabinou).
Pokud jednou stisknete odemykací tlačítko nákladového prostoru, dojde k odemčení posuvných a zadních nebo zadních výklopných dveří.
Dvojité odemčení
Poznámka:   Po odemčení dveří jednou bliknou ukazatele směru.
K odemčení předních dveří dojde, pokud:
 • zatáhnete za některou z vnitřních klik (pokud nejsou dveře dvojitě uzamčeny),
 • otočíte klíčem v některém z dveřních zámků,
 • jednou stisknete odemykací tlačítko na dálkovém ovladači (Van, Bus, Kombi).
K odemčení dveří řidiče dojde, pokud:
 • jednou stisknete odemykací tlačítko na dálkovém ovladači (podvozek s kabinou).
Přední a zadní dveře a dveře nákladového prostoru se odemknou, pokud:
 • dvakrát během tří sekund otočíte klíčem v zámku některých předních dveří,
 • dvakrát během tří sekund stisknete odemykací tlačítko na dálkovém ovladači.
Pokud u vozidel van jednou stisknete odemykací tlačítko nákladového prostoru, dojde k odemčení posuvných a zadních nebo zadních výklopných dveří.
Pokud u vozidel podvozek s kabinou jednou stisknete odemykací tlačítko nákladového prostoru, dojde k odemčení dveří spolujezdce.
Zónové zpětné uzamčení
Zamykání u modelů Van, Bus a Kombi je rozděleno do dvou zón - kabiny a nákladového prostoru. Podvozek s kabinou má pouze zónu kabiny.
 • Opusťte vozidlo a stiskněte uzamykací tlačítko.
 • Pro odemčení příslušné zóny jednou stiskněte odemykací tlačítko nebo odemykací tlačítko zavazadlového prostoru.
Pokud nyní otevřete některé z dveří odemčené zóny, dojde k automatickému uzamčení ostatních dveří této zóny.
Nastavitelné odemykání
Nastavitelné odemykání je nastaveno ve chvíli prodeje a umožňuje zvolit, které dveře se odemknou po jednom nebo dvou stisknutích odemykacího tlačítka a odemykacího tlačítka nákladového prostoru. Pokud jste tuto funkci nechali deaktivovat, její opětovná aktivace není možná. Pro další informace se obraťte na svého prodejce.