Imobilizér motoru se automaticky aktivuje krátce po vypnutí zapalování.
Jako potvrzení funkce systému bliká kontrolka na přístrojovém panelu.