Imobilizér motoru se automaticky deaktivuje po zapnutí zapalování pomocí správně nakódovaného klíče.
Kontrolka na přístrojovém panelu se přibližně na tři sekundy rozsvítí a poté zhasne. Pokud klíč nebyl rozpoznán, zůstane kontrolka jednu minutu svítit nebo bude přibližně jednu minutu a potom v pravidelných intervalech blikat. Vyjměte klíč a zkuste to znova.
Pokud nelze se správně nakódovaným klíčem nastartovat motor, jedná se o poruchu. Nechte imobilizér okamžitě zkontrolovat.