Všechna vozidla
Pokud dojde ke spuštění poplachu, bude po dobu 30 sekund znít houkačka a pět minut budou blikat ukazatele směru. Pokud dojde k odstranění příčiny spuštění poplachu, poplašné zařízení se vrátí zpět do předchozího pohotovostního stavu. Pokud nedojde k odstranění příčiny, houkačka se znovu rozezní.
Vozidla s obvodovým alarmem
Obvodový alarm brání neoprávněnému otevření dveří a kapoty vozidla. Chrání zároveň i audio-jednotku a přívěs (pokud je namontováno tažné zařízení Ford). Poplašné zařízení je možné aktivovat plně nebo částečně. Pokud poplašné zařízení aktivujete částečně, je funkce hlídání přívěsu neaktivní.
Obvodový alarm se spustí, pokud někdo:
  • otevře dveře,
  • otevře kapotu,
  • zkusí nastartovat motor pomocí nesprávně nakódovaného klíče,
  • vyjme audio-jednotku,
  • odpojí elektrickou zásuvku přívěsu (pokud byl tento připojen v době aktivace poplašného zařízení).
Vozidla s poplašným zařízením první kategorie
Image Shown Without Description
Poznámka:   Planý poplach může spustit také pomocné topení.   Viz   Přídavné topení.  Pokud používáte pomocné topení, nasměrujte proud vzduchu do prostoru pro nohy.
Poplašné zařízení první kategorie je rozšířením obvodového alarmu. Ultrazvukové snímání pohybu uvnitř vozidla chrání vozidlo proti neoprávněnému vniknutí do prostoru pro cestující a do nákladového prostoru. Poplašné zařízení je možné aktivovat plně nebo částečně. Hlídání přívěsu a snímání pohybu uvnitř vozidla je při částečné aktivaci poplašného zařízení neaktivní. Pokud aktivujete poplašné zařízení při otevřených dveřích, je snímání pohybu uvnitř vozidla neaktivní.
Poplašné zařízení první kategorie funguje správně pouze při plném zavření všech oken. Oblast před snímači pohybu udržujte volně přístupnou.
Poplašně zařízení první kategorie se spustí pokud:
  • byl zaznamenán pohyb v prostoru pro cestující nebo v nákladovém prostoru,
  • někdo se pokusil dostat do nákladového prostoru skrz okno zadních nebo zadních výklopných dveří.