Obvodový alarm
Poplašné zařízení se aktivuje 20 sekund po uzamčení dveří. Tato prodleva vám umožní zavřít všechny dveře a kapotu bez spuštění poplachu.
Částečná ochrana
Uzamkněte dveře pomocí klíče.   Viz   Zamykání a odemykání
Plná ochrana
Uzamkněte dveře pomocí dálkového ovladače nebo dvojitě uzamkněte dveře pomocí klíče nebo dálkového ovladače.   Viz   Zamykání a odemykání
Poplašné zařízení první kategorie
Částečná ochrana
Uzamkněte dveře pomocí klíče.   Viz   Zamykání a odemykání
Plná ochrana
Poznámka:   Nezapínejte plnou ochranu, pokud je někdo uvnitř vozidla.
Uzamkněte dveře pomocí dálkového ovladače nebo dvojitě uzamkněte dveře pomocí klíče nebo dálkového ovladače.   Viz   Zamykání a odemykání