Zvolte na audio-jednotce režim rádia, CD nebo kazetového přehrávače.
Dálkovým ovládáním lze ovládat následující funkce:
Hlasitost
Image Shown Without Description
Zvýšení hlasitosti: Stiskněte horní tlačítko na zadní straně dálkového ovládání.
Snížení hlasitosti: Stiskněte dolní tlačítko na zadní straně dálkového ovládání.
Vyhledávání
Image Shown Without Description
Posuňte páčku nahoru nebo dolů:
  • V režimu rádia se vyhledá nejbližší stanice s vyšší nebo nižší frekvencí.
  • V režimu CD se zvolí následující nebo předchozí skladba.
Režim (Mode)
Image Shown Without Description
Krátce stiskněte tlačítko na boku:
  • V režimu rádia se vybere následující přednastavená rozhlasová stanice.
  • V režimu CD se vybere následující CD, je-li nainstalován měnič CD.
  • Ve všech režimech dojde ke zrušení dopravního hlášení během vysílání.
Stiskněte a přidržte tlačítko na boku:
  • V režimu rádia pro změnu vlnového rozsahu.