Automatické stírání
Image Shown Without Description
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nezapínejte automatické stírání za suchého počasí. Snímač deště je velmi citlivý a stěrače se mohou spustit, i když se na čelní sklo dostanou nečistoty nebo hmyz.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Stírátka vyměňte, jakmile po sobě začnou nechávat pruhy vody a šmouhy. Pokud je nevyměníte, bude snímač deště i nadále detekovat na čelním skle vodu a stěrače budou stírat, přestože větší část čelního skla bude suchá.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Před zapnutím funkce automatického stírání při námraze nejprve čelní sklo úplně odmrazte.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Před vjetím do myčky nezapomeňte automatické stírání vypnout.

Pokud po zapnutí zapalování zapnete automatické stírání, stěrače bez ohledu na to, zda je sklo mokré nebo suché, jednou setřou. Snímač deště pak bude neustále měřit množství vody na čelním skle a automaticky tomu přizpůsobí rychlost stírání.
Pokud zapnete zapalování při již zapnutých automatických stěračích, stěrače nesetřou, dokud snímač deště nezaznamená vodu na čelním skle.
Image Shown Without Description
ANízká citlivost
BVysoká citlivost
Citlivost snímače deště nastavíte otočným regulátorem. Nastavíte-li regulátorem nízkou citlivost, začnou stěrače stírat, až když snímač zjistí na čelním skle hodně vody. Nastavíte-li regulátorem vysokou citlivost, začnou stěrače stírat, už když snímač zjistí na čelním skle málo vody.