Intervalové stírání
Image Shown Without Description
Stěrač zadního okna bude stírat ve stejném intervalu jako jako stěrač čelního skla.
Stírání při zpátečce
Je-li páka stěračů v poloze A, B, C nebo D, při zařazení zpátečky se stěrač zadního okna spustí automaticky.
Ostřikovač zadního okna
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Nespouštějte ostřikovač zadního skla na déle než 10 sekund, nebo když je nádržka prázdná.