Polohy spínače osvětlení
Image Shown Without Description
AVypnuto
BBoční a koncová světla
CSvětlomety
DPřední světlomety do mlhy
EKoncová světla do mlhy
FParkovací světla
Denní jízdní osvětlení
Světlomety se rozsvítí po zapnutí zapalování, když je ovladač nastavení světlometů v poloze A. Pokud chcete přepnout na dálková světla, musí být spínač ovládání světel v poloze C.
Parkovací světla
Nejprve vypněte zapalování.
Obě strany
Zamáčkněte ovladač světel dovnitř a otočte jej do polohy F.
Jedna strana
Image Shown Without Description
APravá strana
BLevá strana
Dálková a tlumená světla
Image Shown Without Description
Pro přepnutí mezi dálkovými a tlumenými světly přitáhněte páčku úplně k volantu.
Světelná houkačka
Přitáhněte páku lehce k volantu.
Osvětlení příjezdu
Vypněte zapalování a přitáhněte páčku směrových světel k volantu, aby se zapnuly světlomety. Uslyšíte krátký tón. Světlomety automaticky zhasnou po 3 minutách při otevřených dveřích nebo po 30 sekundách po uzavření posledních dveří.
Pokud uzavřete všechny dveře, ale během následujících 30 sekund některé z dveří otevřete, dojde k opětovnému spuštění časovače na 3 minuty.
Osvětlení příjezdu lze zrušit opětovným přitáhnutím páčky směrových světel k volantu nebo zapnutím zapalování.