POZOR   POZOR:  Za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek může být nezbytné zapnout světlomety ručně.

Poznámka:   Pokud jste zapnuli automatické osvětlení, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatického osvětlení zapnula světlomety.
Image Shown Without Description
Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK