Image Shown Without Description
Poznámka:   Vychylte páku nahoru nebo dolů a ukazatele směru třikrát bliknou.