Stropní svítilny - vozidla bez snímačů interiéru
Typ 1
Image Shown Without Description
AZapnuto
BVypnuto
CDveřní kontakt
Stropní svítilny, které nejsou vybaveny spínačem, svítí pouze tehdy, je-li spínač na přední stropní svítilně v poloze C a otevřete dveře.
Typ 2
Image Shown Without Description
AZapnuto (přední světlo v zavazadlovém prostoru)
BVypnuto (přední světlo v zavazadlovém prostoru)
CDveřní kontakt
DVypnuto (zadní světlo v zavazadlovém prostoru)
EZapnuto (zadní světlo v zavazadlovém prostoru)
Zadní světlo v zavazadlovém prostoru se rozsvítí, když otevřete dveře, bez ohledu na polohu spínače.
Vozidla s dvojitým zamykáním
Pokud nastavíte spínač do polohy C, zůstanou stropní svítilny svítit i chvíli po zavření dveří. Po zapnutí zapalování zhasnou okamžitě.
Po vypnutí zapalování se stropní svítilny rozsvítí. Po chvíli automaticky zhasnou.
Necháte-li otevřené dveře, stropní svítilny po 30 minutách automaticky zhasnou. Pro jejich opětovné rozsvícení zapněte na chvíli zapalování.
Stropní svítilna - vozidla se snímači interiéru
Image Shown Without Description
AVypnuto
BDveřní kontakt
CZapnuto
Jestliže nastavíte spínač do polohy B, rozsvítí se při otevření dveří stropní svítilna. Pokud necháte dveře otevřené, vnitřní osvětlení po krátké době zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Vnitřní osvětlení se také rozsvítí po vypnutí zapalování. Po nastartování motoru vnitřní osvětlení automaticky po krátké době zhasne.
Jestliže nastavíte spínač do polohy C, vnitřní osvětlení se rozsvítí. Vnitřní osvětlení po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Opětovné rozsvícení vnitřního osvětlení provedete krátkým zapnutím a vypnutím zapalování.
Svítilny na čtení
Image Shown Without Description
Jestliže vypnete zapalování, světlo pro čtení po krátké době automaticky zhasne, aby se zabránilo vybití baterie. Pro jeho opětovné rozsvícení zapněte na chvíli zapalování.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK