POZOR   POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
POZOR   POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek

Poznámka:   Pokud je vozidlo vybaveno klimatizací, doporučujeme vám svěřit výměnu žárovek opravci. Některé žárovky jsou těžko přístupné.
Poznámka:   Pro výměnu žárovek světlometu, žárovky boční svítilny nebo žárovky předního ukazatele směru je nutné demontovat celý světlomet.
Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Náhradní žárovky nasazujte v obráceném pořadí kroků, není-li uvedeno jinak.
Demontáž světlometu
Missing Image
 1. Otevřete kapotu.   Viz   Údržba
 2. Demontujte šrouby.
 3. Odpojte elektrický konektor.
 4. Demontujte světlomet.
Dálkové a tlumené světlo světlometů
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.

Missing ImageMissing Image
 1. Demontujte světlomet.
 2. Uvolněte spony.
 3. Sejměte kryt.
 4. Odpojte elektrický konektor.
 5. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Boční svítilny
Missing Image
 1. Demontujte světlomet.
 2. Sejměte kryt.
 3. Vyjměte žárovku a držák žárovky.
 4. Vyměňte žárovku.
Přední směrová světla
Missing Image
 1. Demontujte světlomet.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 3. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Přední mlhové světlomety
Missing Image
Poznámka:   Žárovku od držáku žárovky nelze oddělit.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
Boční ukazatele směru
Typ 1
Missing Image
 1. Opatrně demontujte boční ukazatel.
 2. Podržte držák žárovky, otočte tělesem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 3. Vyměňte žárovku.
Typ 2
Missing Image
 1. Otočte čočkou ve směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
 2. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Boční svítilny
Podvozek s kabinou a valník s prodlouženým rámem
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 3. Vyměňte žárovku.
Jumbo Van
Missing Image
 1. Otočte čočkou libovolným směrem a vyjměte ji.
 2. Vyměňte žárovku.
Zadní skupinové svítilny
Bus a Kombi
Missing ImageMissing Image
AKoncová a brzdová svítilna
BSměrové světlo
CZpětný světlomet
DSvítilna do mlhy
 1. Demontujte křídlové matice.
 2. Demontujte zadní svítilnu a uvolněte držák žárovky.
 3. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Podvozek s kabinou a valník
Typ 1
Missing ImageMissing Image
ASměrové světlo
BBrzdová svítilna
CKoncová svítilna
DZpětný světlomet
ESvítilna do mlhy
 1. Uvolněte upevňovací sponu a odsuňte plastový rám ke straně.
 2. Vyjměte čočku.
 3. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Typ 2
Missing ImageMissing Image
AKoncová a brzdová svítilna
BKontrolka ukazatele směru
CZpětný světlomet
DSvítilna do mlhy
 1. Demontujte matici.
 2. Odpojte elektrický konektor.
 3. Odšroubujte šroub.
Zadní boční svítilny
Valník
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte čočku z držáku.
 2. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Třetí brzdové světlo
Missing Image
 1. Demontujte šrouby.
 2. Demontujte svítilnu.
 3. Vyměňte žárovku.
Střešní obrysové svítilny
Missing Image
 1. Demontujte šrouby.
 2. Vyjměte čočku.
 3. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Osvětlení registrační značky
Vozidla s dvojitými zadními dveřmi
Missing Image
 1. Vyjměte čočku.
 2. Vyměňte žárovku.
Vozidla se zadními výklopnými dveřmi
Missing Image
 1. Otevřete čočku.
 2. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Valník
Missing Image
 1. Vyjměte čočku.
 2. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Přední svítilna osvětlení interiéru
Vozidla bez snímačů interiéru
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Jemně zatlačte žárovku do držáku žárovky, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji.
Vozidla se snímači interiéru
Missing ImageMissing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Vyjměte čočku.
 3. Vyměňte žárovku.
Zadní svítilna osvětlení interiéru
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Vyměňte žárovku.
Přední čtecí svítilny
Missing ImageMissing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Otočte držákem žárovky proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
 3. Vyměňte žárovku.
Osvětlení schodu
Missing Image
 1. Opatrně vypačte svítilnu.
 2. Vyjměte držák žárovky.
 3. Vyměňte žárovku.