POZOR   POZOR:  Nemanipulujte s elektricky ovládanými okny, pokud jejich volnému pohybu brání nějaká překážka.

Missing Image
Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.
Automatické otevírání okna řidiče
Stiskněte spínač do druhé fáze mikropohybu a uvolněte jej. Pro zastavení okna jej stiskněte znovu.