POZOR   POZOR:  Nemanipulujte s elektricky ovládanými okny, pokud jejich volnému pohybu brání nějaká překážka.

Image Shown Without Description
Pro ovládání elektricky ovládaných oken zapněte zapalování.
Automatické otevírání okna řidiče
Stiskněte spínač do druhé fáze mikropohybu a uvolněte jej. Pro zastavení okna jej stiskněte znovu.