Missing Image
ALevé zrcátko
BVypnuto
CPravé zrcátko
Missing Image
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka jsou vybavena topným článkem odmrazujícím či odmlžujícím sklo zrcátka.   Viz   Regulace klimatu