Missing Image
Pro otevření okna vytáhněte páku ven. Pro zajištění okna západkou stiskněte páku ve středu. Pro zavření okna zatáhněte za páku ve středu. Zatáhněte ji vzad, dokud nezapadne západka.