Přístrojový panel nižší třídy
Image Shown Without Description
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
ETlačítko nulování denního počitadla kilometrů
FPočitadlo ujetých kilometrů, denní počitadlo ujetých kilometrů, hodiny, dojezd na aktuální množství paliva v nádrži a varovná kontrolka otevřených dveří
GTlačítko nastavení hodin
Přístrojový panel vyšší třídy
Image Shown Without Description
AOtáčkoměr
BUkazatel teploty chladicí kapaliny
CUkazatel paliva
DRychloměr
EKontrolka zpráv
FInformační centrum   Viz   Všeobecné informace
Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Zobrazuje teplotu chladicí kapaliny motoru. Při normálních pracovních teplotách se ručička ukazatele pohybuje ve středové oblasti.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nestartujte motor, pokud nebyla odstraněna příčina jeho přehřátí.

Pokud se ručička ukazatele blíží k teplotě 120 °C, je motor přehřátý. Vypněte motor i zapalování a po vychladnutí motoru  Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
  Viz   Snížený výkon motoru.  zjistěte příčinu přehřátí.
Ukazatel paliva
Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.
Počitadlo ujetých kilometrů, denní počitadlo ujetých kilometrů a hodiny
Přístrojový panel nižší třídy
Image Shown Without Description
AHodiny a dojezd na aktuální množství paliva v nádrži
BDenní počitadlo kilometrů
CPočitadlo ujetých kilometrů
Poznámka:   Denní počitadlo ujetých kilometrů se vynuluje, jestliže jeho údaj dosáhne hodnoty 1999,9 mil (tj. 3218 km).
Denní počitadlo ujetých kilometrů zaznamenává ujetou vzdálenost při jednotlivých cestách. Pro vynulování denního počitadla ujetých kilometrů stiskněte nulovací tlačítko.