POZOR   POZOR:  Z důvodu bezpečnosti silničního provozu funkce přepínejte, jen když je vozidlo v klidu.

Pomocí informačního centra a multifunkční páky na sloupku řízení je možné naprogramovat různé funkce.
Informační centrum rovněž poskytuje varovná hlášení o chybách nebo poruchách systémů.   Viz   Informační hlášení
Hlavní nabídka
Přehled hlavních nabídek na displeji

Image Shown Without Description
Z hlavní nabídky je možné přecházet do různých podnabídek.
Ovládací prvky
Image Shown Without Description
Pro procházení nabídkami použijte otočný ovladač.
Image Shown Without Description
Poznámka:   Jsou-li aktivovány zvukové signály, zazní při každém stisknutí tlačítka krátký tón.
Pro výběr podnabídky nebo položky, kterou chcete upravit, stiskněte tlačítko SET a RESET.
Počitadlo ujetých kilometrů

Image Shown Without Description
Denní počitadlo kilometrů

Image Shown Without Description
Poznámka:   Denní počitadlo ujetých kilometrů se vynuluje, jestliže jeho údaj dosáhne hodnoty 1999,9 mil (tj. 3218 km).
Pro vynulování stiskněte nejméně na 2 sekundy tlačítko SET a RESET.
Vzdálenost do vyprázdnění nádrže

Image Shown Without Description
Poznámka:   Změna způsobu jízdy může způsobit změnu této hodnoty.
Indikuje přibližnou vzdálenost, kterou vozidlo ujede na zbývající palivo v nádrži.
Průměrná spotřeba paliva

Image Shown Without Description
Indikuje průměrnou spotřebu paliva od posledního vynulování funkce.
Pro vynulování stiskněte tlačítko SET a RESET.
Průměrná rychlost

Image Shown Without Description
Zobrazuje průměrnou rychlost za posledních 1 000 kilometrů nebo od chvíle, kdy proběhlo poslední vynulování.
Pro vynulování stiskněte tlačítko SET a RESET.
Teplota venkovního vzduchu

Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad +4 ºC, není zaručeno, že vozovka je prosta nebezpečí vyvolaných nepříznivým počasím.

V následujících situacích zazní varovný zvukový signál:
  • +4 ºC a nižší: varování před mrazem
  • 0 ºC a nižší: nebezpečí zledovatělé vozovky.