Přehled nastavení nabídek displeje

Missing Image
Nabídka nastavení (Your settings menu)

Missing Image
V nabídce nastavení jsou dostupné následující podnabídky:
 • Language (jazyk)
 • Clock setting (nastavení hodin)
 • Alarm setting (nastavení budíku)
 • Time format (formát času)
 • Units of measure (měrné jednotky)
 • Message chimes (tóny zpráv)
Language setting (nastavení jazyka)

Missing Image
Na výběr máte jedenáct jazyků:
Angličtinu (UK), němčinu, italštinu, francouzštinu, španělštinu, turečtinu, ruštinu, holandštinu, polštinu, švédštinu, portugalštinu.
Po vybrání otočte pro uložení volby a opuštění nabídky otočným ovladačem.
Nastavení hodin
Viz   Hodiny
Nastavení budíku

Missing Image
 • Stiskněte a držte SET a RESET Den začne blikat. Pomocí otočného ovladače proveďte nastavení.
 • Pro potvrzení nastavení a přechod na měsíc stiskněte tlačítko SET a RESET.
 • Stejným způsobem nastavte rok, hodiny a minuty.
 • Po nastavení minut a stisknutí SET a RESET se čas uloží.
 • Pro zapnutí a vypnutí budíku stiskněte SET a RESET.
Budík je zapnut

Missing Image
Missing Image
Pro vypnutí stiskněte tlačítko SET a RESET.
Formát času

Missing Image
Pro přepnutí mezi 12 a 24hodinovým formátem stiskněte SET a RESET.
Měrné jednotky

Missing Image
Pro přepnutí mezi metrickými a britskými jednotkami stiskněte SET a RESET.
Tóny zpráv
Je možno deaktivovat následující zvukové signály:
 • při okolní teplotě 4°C
 • potvrzení nastavení času
 • stisknutí tlačítek SET a RESET

Missing Image
Stisknutí SET a RESET pro zapnutí a vypnutí tónů.
Nastavení – ukončení

Missing Image
Pro ukončení stiskněte SET a RESET.