Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Missing Image
AÚroveň hlavy
BProstor pro nohy
CČelní sklo
Poznámka:   Malé množství vzduchu vždy směřuje na čelní sklo.
Ovládací prvek teploty
Missing Image
Ventilátor větrání
Missing Image
AVypnuto
Poznámka:   Pokud vypnete ventilátor, může dojít k zamlžení čelního skla.
Recirkulovaný vzduch
Missing Image
ARecirkulovaný vzduch
BVenkovní vzduch
Rychlé odmrazování a odmlžování čelního skla
Missing Image
Uzavřete všechny výdechy vzduchu, aby maximum vzduchu směřovalo na čelní sklo. Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
Rychlé vytápění interiéru
Missing Image
Větrání
Missing Image
Klimatizace
Zapínání a vypínání klimatizace
Missing Image
ARecirkulovaný vzduch
BVenkovní vzduch
CZapnuto a vypnuto
DKontrolka klimatizace
Poznámka:   Při zapnutí klimatizace se rozsvítí kontrolka v ovladači.
Chlazení venkovním vzduchem
Missing Image
Zapněte klimatizaci.
Rychlé ochlazení interiéru
Missing Image
Zapněte klimatizaci.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Missing Image
AČelní sklo
Nastavte ovladač rozdělení vzduchu do polohy A a zvolte venkovní přívod vzduchu. Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. V tomto případě nebude svítit kontrolka v ovladači.
Snížení vlhkosti vzduchu v interiéru
Missing Image
AČelní sklo
Nastavte ovladač rozdělení vzduchu do polohy A a zvolte venkovní přívod vzduchu. Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. V tomto případě nebude svítit kontrolka v ovladači.