Ovládací prvek rozvodu vzduchu
Image Shown Without Description
AÚroveň hlavy
BProstor pro nohy
CČelní sklo
Poznámka:   Malé množství vzduchu vždy směřuje na čelní sklo.
Ovládací prvek teploty
Image Shown Without Description
Ventilátor větrání
Image Shown Without Description
AVypnuto
Poznámka:   Pokud vypnete ventilátor, může dojít k zamlžení čelního skla.
Recirkulovaný vzduch
Image Shown Without Description
ARecirkulovaný vzduch
BVenkovní vzduch
Rychlé odmrazování a odmlžování čelního skla
Image Shown Without Description
Uzavřete všechny výdechy vzduchu, aby maximum vzduchu směřovalo na čelní sklo. Je-li třeba, zapněte vyhřívání oken.   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
Rychlé vytápění interiéru
Image Shown Without Description
Větrání
Image Shown Without Description
Klimatizace
Zapínání a vypínání klimatizace
Image Shown Without Description
ARecirkulovaný vzduch
BVenkovní vzduch
CZapnuto a vypnuto
DKontrolka klimatizace
Poznámka:   Při zapnutí klimatizace se rozsvítí kontrolka v ovladači.
Chlazení venkovním vzduchem
Image Shown Without Description
Zapněte klimatizaci.
Rychlé ochlazení interiéru
Image Shown Without Description
Zapněte klimatizaci.
Odmrazování a odmlžování čelního skla
Image Shown Without Description
AČelní sklo
Nastavte ovladač rozdělení vzduchu do polohy A a zvolte venkovní přívod vzduchu. Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. V tomto případě nebude svítit kontrolka v ovladači.
Snížení vlhkosti vzduchu v interiéru
Image Shown Without Description
AČelní sklo
Nastavte ovladač rozdělení vzduchu do polohy A a zvolte venkovní přívod vzduchu. Pokud je venkovní teplota nad 4 °C, automaticky se zapne klimatizace. V tomto případě nebude svítit kontrolka v ovladači.