Vyhřívaná okna
Poznámka:   Pokud je okolní teplota velmi nízká a motor je studený, automaticky se zapne vyhřívání čelního skla.
Poznámka:   Je-li aktivní systém start/stop, motor se nebude automaticky zastavovat, pokud již bylo zapnuto vyhřívání oken. Je-li spínač vyhřívání oken stisknut v době, kdy je motor automaticky zastaven, systém vyšle požadavek na opětovné spuštění motoru. Viz  Using start-stop . 
Vyhřívané čelní sklo
Image Shown Without Description
Vyhřívané zadní okno
Image Shown Without Description
Pro odmrazování a odmlžování čelního skla a zadního okna použijte vyhřívání oken. Tyto funkce lze zapínat pouze za chodu motoru a po krátké době se automaticky vypínají.
Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Poznámka:   U vozidel bez spínače vyhřívání vnějších zpětných zrcátek se vyhřívání zrcátek automaticky zapíná po zapnutí vyhřívání čelního skla nebo zadního okna.
Image Shown Without Description
Elektrická vnější zpětná zrcátka jsou vybavena topnými články, které slouží k odmrazení a odmlžení skla zrcátka. Po krátké chvíli automaticky opět zhasnou.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK