POZOR   POZOR:  Neseřizujte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Missing Image
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neposunujte přední sedadla příliš blízko k přístrojové desce. K autobaterii vozidla je možný přístup pouze v devíti předních polohách západky.

Nastavení bederní opěrky
Missing Image
AZvýšení
BSnížení
Nastavení sklonu základny sedadla
Missing ImageMissing Image
Nastavení sklonu opěradla
Missing Image
Nastavení loketní opěrky
Missing Image
Otočte kolem pod loketní opěrkou.
Otáčení sedadla
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Otáčejte sedadlo pouze směrem ke středu vozidla a ne směrem ke dveřím.

Missing Image