POZOR:  Neseřizujte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Missing Image
  POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.

  UPOZORNĚNÍ:  Neposunujte přední sedadla příliš blízko k přístrojové desce. K autobaterii vozidla je možný přístup pouze v devíti předních polohách západky.

Nastavení bederní opěrky
Missing Image
AZvýšení
BSnížení
Nastavení sklonu základny sedadla
Missing ImageMissing Image
Nastavení sklonu opěradla
Missing Image
Nastavení loketní opěrky
Missing Image
Otočte kolem pod loketní opěrkou.
Otáčení sedadla
  POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

  UPOZORNĚNÍ:  Otáčejte sedadlo pouze směrem ke středu vozidla a ne směrem ke dveřím.

Missing Image